Żylaki

Operacja klasyczna (STRIPPING) usunięcia żylaków kończyn dolnych
Operacja żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie
oraz niewydolnych żył powierzchownych. Operację żylaków kończyn dolnych, zależnie od jej rozległości, można wykonać w znieczuleniu miejscowym, przewodowym (dolędźwiowym) lub rzadziej w ogólnym.

Podczas klasycznej operacji żylaków kończyn dolnych usuwa się poszerzone żyły (żylaki) o
różnym umiejscowieniu oraz jedną lub dwie główne żyły powierzchowne – żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową. O tym, czy główne żyły wymagają usunięcia decyduje wydolność ich zastawek określana w badaniu ultrasonograficznym. Usuwanie żylaków, żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej wymaga zwykle licznych, niewielkich nacięć skóry na kończynie dolnej (cięcie w pachwinie, przy kostce przyśrodkowej oraz pod kolanem mogą być dłuższe 1-4cm). Żylaki usuwa się przy pomocy narzędzi chirurgicznych i specjalnej sondy, która służy do usunięcia głównego pnia żylnego. Pojedyncze sploty żylakowe usuwa się z dodatkowych cięć (tzw metodą Varady) Operację kończy zeszycie ran, założenie opatrunków oraz opasek elastycznych.

Wskazania
Niewydolność głównych pni żylnych żył kończyn dolnych (w ocenie USG Doppler)

Opis najczęstszych powikłań związanych z proponowaną procedurą medyczną / operacją
Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu operacyjnego w czasie operacji i po niej może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone.

Operacja żylaków kończyn dolnych może wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych (wczesnych i późnych):
– Zakrzepicą żył głębokich.
– Zakrzepica (zakrzepowe zapalenie) żył powierzchownych.
Uszkodzenia sąsiednich narządów (np. tętnicy udowej, żyły udowej, węzłów chłonnych).
– Uszkodzeniem nerwów czuciowych w obrębie łydk i. Jest powikłanie niegroźne, ale może być uciążliwe. Może prowadzić do przeczulicy lub niedoczulicy skóry w obrębie dalszej części goleni.
– Krwawienia śród i pooperacyjne, przy których zachodzi konieczność transfuzji krwi.
– Zaburzeń oddychania aż do niewydolności oddechowej wywołanej np. zatorowością płucną.
– Zakażenia rany pooperacyjnej. Ryzyko powikłań infekcyjnych dla tego typu zabiegu w tutejszym oddziale nie przekracza 1%.
– Wyciek chłonki z rany pooperacyjnej.
– Uszkodzeniem skóry przez środki dezynfekujące lub prąd elektryczny.
– Powstaniem dużych, szpecących i przeszkadzających blizn, które mogą powstawać w przypadku skłonności osobniczych lub powikłań w procesie gojenia.
– Inne nieprzewidziane

Odsetek tych powikłań nie przekracza 1%.
Większość w/w powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może by także przyczyną śmierci.

Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pooperacyjnym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

Opis możliwych następstw rezygnacji z proponowanego leczenia
Nieoperowanie/nieleczenie żylaków kończyn dolnych prowadzi do dalszego postępu schorzenia. W rezultacie może dojść do zmian skórnych na podudziach tj. brunatnych przebarwień, stwardnienia, do trudno gojących się owrzodzeń włącznie. Może również dojść do innych powikłań, które często wymagają długiego, uciążliwego i kosztownego leczenia.

Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych
Operacja żylaków kończyn dolnych zapobiega rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, w tym najgroźniejszemu powikłaniu, jakim jest owrzodzenie żylne podudzi. Operacja nie jest leczeniem przyczynowym, dlatego w późnym okresie po operacji mogą znowu pojawić się żylaki kończyn dolnych. Do późnych powikłań należą także szpecące blizny pooperacyjne, rozwijają się zwykle u osób, które mają skłonność do zaburzonego gojenia ran z wytwarzaniem bliznowca.

Przeciwwskazania
Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. Okres ciąży i karmienia piersią. Stany zapalne i zakażenia bakteryjne i wirusowe, stosowanie leków wpływających na czas krwawienia (szczególnie leki przeciwzakrzepowe), aktywna choroba nowotworowa, choroby autoimmunologiczne.

Rekonwalescencja
Pełna rekonwalescencja po operacji klasycznej zależy od rozległości zabiegu i może trawć 4-8 tyg.

Zalecenia
– Po wyjściu Kliniki będzie Pan/Pani wymagał/a kontroli ambulatoryjnej oraz stosowania pończochy przeciwżylakowej o I lub II stopniu ucisku przez 6-8 tygodni.
– Szwy zdejmuje się zwykle po 7 dniach.
– Unikanie intensywnego wysiłku fizycznego, sauny, solarium, silnego rozgrzewania miejsc po operacji.
– Wskazana jest normalna aktywność fizyczna i przyjmowanie przepisanych leków przeciwzakrzepowych w terapii profilaktycznej 7-10 dni po zabiegu (zastrzyki przeciwzakrzepowe).

O czym powinien wiedzieć lekarz?
Na ryzyko operacji mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Aby w porę można było rozpozna zagrożenia prosimy poinformować lekarza o wszystkich obciążeniach, operacjach, chorobach aktualnych i przebytych, uczuleniach, używkach, innych problemach, które mogą mieć wpływ na proces leczenia.

W Klinice Dr Stachura zabieg usunięcia żylaków kończyn dolnych wykonywany jest przez:

Żylaki - DrMonika

Dr n. med. Monika Pakosz-Golanowska

specjalista chirurgii ogólnej